Tutos: Improve your skills with tutorial and toolbox

Tutos is een online leerplatform voor handelaarsverenigingen en publieke en private partners. Met Tutos kunt u:

  • zich inwijden in digital marketing, de wereld van het internet en sociale media;
  • uw communicatie verbeteren en de doeltreffendheid van die communicatie op lange termijn zeker stellen met onze downloadbare toolbox;
  • op de hoogte blijven over de recente hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en een handelaarsvereniging opzetten (vzw of feitelijke vereniging);
  • een webshop openen;
  • begrijpen wat een projectoproep is en waarom u erop moet reageren. 

Inzicht in digitale communicatie

Digitale communicatie is een nieuw concept dat heel snel evolueert. Met deze tutorial komt u te weten welke onmisbare vaardigheden u nodig hebt of moet bijwerken om uw digitale communicatie te lanceren.

Online zichtbaarheid

Online zichtbaarheid is tegenwoordig essentieel om een buurt en haar handelszaken onder de aandacht te brengen. Met deze tutorial komt u te weten waarom online zichtbaarheid zo belangrijk is en hoe u uw website kunt opstarten.

Aanwezigheid op sociale media

Sociale media zijn doeltreffende middelen om uw buurt onder de aandacht te brengen. Deze tutorial vertelt u meer over het belang van sociale media en hoe u een Facebookpagina kunt opstarten voor handelaarsverenigingen.

Verenigingen in België

U wilt zich samen met de handelaars uit wijk groeperen om gemeenschappelijke acties op te zetten, maar u weet niet of u voor een vzw of feitelijke organisatie moet kiezen? Wilt u de voordelen en verplichtingen van beide kennen? 
Deze tutorial legt uit wat u als groepering van handelaars nodig hebt om te beginnen.

Tutos.brussels

Wie zijn wij?

Tutos is een project van het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven, kortweg hub.brussels. Onze dienst voor lokale partnerschappen begeleidt handelaarsverenigingen en gemeenten. Ons doel is om onze klanten de verschillende digitale en over andere onderwerpen te laten ontdekken of beter te leren kennen aan de hand van didactische tutorials en een toolbox met handige documenten om te downloaden.

Onze klanten

Onze klanten zijn even goed voorzitters van handelaarsverenigingen of handelsafdelingen van gemeenten, beginners of ervaren amateurs, die begeleiding zoeken in hun leerproces, met de ondersteuning van video’s. Ze vinden het geweldig dat ze zonder beperking in tijd of plaats kunnen bijleren, omdat het niet uitmaakt ze thuis of op het werk zijn, zolang ze maar een internetaansluiting hebben. Onder onze klanten bevinden zich ook handelaars, die onze oplossing gebruiken om hun teams gratis op te leiden.

Tutos is een project van

Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel
info@hub.brussels
02 422 00 20
Ondernemingsnummer:  678 485 603

Onze partners